Home

Revista Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica (ISSN 1454-9409) este o publicaţie academică din România, editată de Universitatea '1 Decembrie 1918 Alba Iulia'.

Revista ”Annales Universitatis Apulensis series Oeconomica” este indexata în următoarele baze de date internaţionale:

Arii tematice:
În revistă se publică studii originale de înaltă calitate care diseminează rezultate ale cercetării ştiinţifice economice. Lucrările propuse spre publicare pot fi de natură teoretică, empirică sau experimental–aplicată, de interes general în următoarele arii tematice:

  • macro-şi microeconomie, politici economice, politici publice şi internaţionale, politici de mediu;
  • finanţe, bănci, asigurări;
  • contabilitate şi audit;
  • management, marketing, turism, comerţ şi servicii;
  • informatică economică;
  • statistică, econometrie, metode cantitative în economie ;
  • alte domenii ale cercetării ştiinţifice din economie

Articolele sunt acceptate spre publicare după o evaluare riguroasă, anonimă şi imparţială a fiecărui articol în parte, de către referenţii ştiinţifici de specialitate.

Acces deschis:
Este un jurnal cu acces deschis şi constituie o resursă ştiinţifică valoroasă, articolele publicate fiind disponibile online fără restricţii cercetătorilor, practicienilor, studenţilor şi altor categorii de utilizatori.

Frecvenţa de apariţie:
Frecvenţa de apariţie a revistei este de două ori/an.

Lunile apariţiei vor fi:

  • iunie;
  • decembrie.

Informatii ISSN:

1454-9409 (print)

2344–4975 (online)

ISSN–L 1454–9409