Procesul de recenzie

Procesul de evaluare este de tipul double-blinde review (evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului, nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor); evaluatorii vor face o evaluare iniţială, stabilind referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul lucrării, care să efectueze o analiză atentă.

Doi evaluatori vor efectua simultan evaluarea lucrării. Criteriile de bază sunt:

  • noutate şi inovaţie a ideilor şi/sau a analizei;
  • cunoaşterea domeniului cercetat prin studiul literaturii de specialitate, şi/sau studiul unor cercetări empirice/aplicative din domeniu;
  • calitatea demersului metodologic, organizarea materialului, formularea şi prezentarea ideaticii.

În urma procesului de evaluare care va dura 60 de zile, autorii vor fi informaţi despre statutul lucrării: acceptată spre publicare fără modificări, acceptată spre publicare cu modificări minore, acceptată spre publicare cu modificări majore, lucrare respinsă. În urma procesului de evaluare autorii sunt invitaţi să intre în lista de aşteptare pentru publicare, fie să continue procesul de evaluare prin efectuarea eventualelor modificări solicitate. Doar articolele acceptate de către Colegiul editorial vor fi publicate.

Lucrările propuse spre publicare trebuie să fie scrise în limba engleză

Autorii articolelor publicate vor primi un exemplar gratuit din numărul de revistă în care acestea au apărut.