Apel pentru evaluatori

Analele Universitatis Apulensis seria Oeconomica caută serviciile unor persoane calificate în calitate de evaluatori, pentru a asigura manuscrisele publicate de îndeplinirea celor mai înalte standarde de calitate.

Evaluatorii vor evalua articolele pe criterii cum ar fi:

  • relevanţa şi importanţa temei în domeniul cercetării;
  • gradul de originalitate al ideilor sau analizei;
  • contribuţii la cunoaştere;
  • sinteza rezultatelor cercetărilor anterioare în domeniul cercetării (literature review);
  • calitatea metodologiei de cercetare utilizate;
  • organizarea articolelor şi claritatea acestora;
  • accent pus pe rezultate, interpretări, concluzii;
  • relevanţa referinţelor bibliografice utilizate.

Disciplinele pentru care sunt căutăţi evaluatori sunt următoarele: Contabilitate, Audit; Finante, Politică fiscală, Economie, Sisteme informaţionale manageriale; Management, Marketing; Turism; Operaţii de cercetări / Statistică.

Calitatea şi actualitatea Analelor Universitatis Apulensis seria Oeconomica se bazează pe eforturile depuse voluntar de către recenzori.

Dacă sunteţi interesat de revizuirea de manuscrise pentru Annales Universitatis Apulensis seria Oeconomica, vă rugăm să trimiteţi o scrisoare de interes, care să includă nume, / afilierea instituţională, Universitatea, adrese de e-mail, interesele de cercetare, aria de expertiză şi o listă a publicaţiilor cele mai recente la adrsa de e-mail: reviewer_oeconomica @ uab.ro.

Redactor şef,
Prof. univ. dr. Sorin Briciu
Univrsitatea '1 Decembrie 1918' Alba Iulia